North District

Plans

С 1 Ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови" (северно от ул. "Кольо Фичето" № 13), УПИ III-комплексно застрояване, кв. 141 по плана на кв. "Северно от панаирни палати" - захранване нова партида

С 2 Ул. "Огражден" (пред СОУ "Никола Вапцаров"), УПИ I-507.126, училище, кв. 147 по плана на кв. "Северно от панаирни палати" - захранване от светофара пред училището

С 3 Бул. "Цар Борис Обединител" (пред Панаира), УПИ IV-общ. обслужващи дейности, кв. 1 по плана на "Международен панаир Пловдив" - захранване от таблото на спирката

С 4 Ул. "Вук Караджич" (пред ФЕГ "Антоан Дьо Сент Екзюпери", до червения павилион), УПИ I-училище, кв. 4-стар, кв. 7-нов по плана на "Артерия аерогара" - захранване от павилиона или нова партида

С 5 Пл. "Антон Чехов", зад спирката, кв. 604 и кв. 604а по плана на "Пета градска част" - захранване от таблото на спирката

С 6 Ул. "Васил Левски" (в близост до зала Строител), между спирката и западния вход на парка, УПИ III-зеленина, кв. 11 по плана на кв. "Хаджи Димитър" - захранване от таблото на спирката

С 7 Ул. "Васил Левски" (в близост до пешеходния мост), до трафопоста ТП "Абоба", УПИ I-компл. жил. строителство и зеленина, кв. 623 по плана на "Пета градска част" - захранване нова партида

С 8 Пред ПУ "Паисий Хилендарски" в близост до спирката, УПИ I-502.614, за ПУ "Паисий Хилендарски", кв. 15 по плана на комплекс "П. Хилендарски" - захранване от таблото на спирката

С 9 Пред езиковите гимназии в близост до спирката, УПИ I-за училища, кв. 16 по плана на "Марица-север" - захранване от таблото на спирката

С 10 До хотел "Санкт Петербург", до паметника на полковник Дрангов, зад спирката, УПИ I-за озеленяване, кв. 575 по плана "Пета градска част" - захранване от таблото на спирката

С 11 Бул. "България" № 4, в близост до сградата на Язов, до спирката, УПИ I-комплексно застрояване, кв. 146 по плана "Северно от панаирни палати" - захранване от таблото на спирката

С 12 Ул. "Рогошко шосе", до спирката срещу ПИМК, кв. 15 по плана на "Северна индустриална зона" - захранване от таблото на спирката

С 13 Ул. "Брезовско шосе", до спирката пред Кауфланд, УПИ I-423,771,783, общ. обсл., търговия, кв. 3 по плана на кв. "Хаджи Димитър" - захранване от таблото на спирката

С 14 Ул. "Победа", до спирката пред автогара "Север", УПИ III-505.276, автогара "Север", кв. 1 по плана на кв. "Хармани и Айгъри" - захранване от таблото на спирката